Välj en sida

Historia

Arkeologstigen, som utgår från södra delen av byn, leder till Norrbottens största och Sveriges nordligaste gravfält. På vägen passerar man gravrösen från bronsåldern, en labyrint från 1200-talet, stensättningar från järnåldern och ett så kallat uppallat block benämnt ”liggande hönan” från 1200-talet. Informationstavlor berättar fakta om varje sevärdhet. Utmed Arkeologstigen finns flera rastställen och utsiktsplatser, läs mer här.

Ett unikt fornfynd av brons, det s. k. Jävresmycket, har hittats på Bokmyrberget. Det anses härstamma från Volga-Kama området i Sydryssland och är daterat till tiden 400-600 e. Kr. Det visar att människorna från östra och västrasidan av Bottenviken tidigt stått i förbindelse med varandra. 

Det finns bevarade dokument som visar att det i Jävre fanns en by på medeltiden. År 1539 fanns det 6 rökar (dvs hushåll) i Jävre. På Karl XII:s tid fanns här hela 12 skattehemman, därav ett gästgiveri och skjutsombyte.

En grupp bybor har sammanställt tre böcker med hjälp av gamla jordeböcker, kyrkböcker, gamla handlingar och kartor, tidningar och foton, en byakista full av gamla protokoll och brev, samt inte minst händelser och traditioner som gamla bybor kunnat berätta om. ”Jefreby historia” utkom 1982 och ”Gamla seder och bruk ” år 1988. 

På Degerfors bruk tillverkades bland annat stångjärn och sågat virke under åren 1797 – 1887. Lämningarna efter Degerfors bruk finns i centrum av byn.

Torbjörn Andersson har forskat i Jävres historia och sammanställt en hel del dokument om detta. Nedanstående PDF dokument handlar om Degerfors bruk. 

1. FÖRSKEDSSIDA TIO DELAR

2. PLANKARTOR

3. JÄRNBRUKET, SÅGEN

4. SJÖFARTEN

5. HERRGÅRDEN

6. HERRG. ÄGARE

7. BRUKSBYGGNINGEN

8. STRÖMNÄSHEMMANET

9. SMEDERNA

10. KONKURS OCH SLUTET FÖR FAMILJEN DEGERMAN

Upplev Jävre

Jävre bjuder på en fantastisk natur och ett utmärkt läge. Se mer vad vår lilla by kan erbjuda just dig, oavsett om du är besökare, fritidshusägare bybo eller blivande Jävrebo!