Välj en sida

Historia

Arkeologstigen, som utgår från södra delen av byn, leder till Norrbottens största gravfält från järn- och bronsåldern. Där finns en ”liggande höna” och en labyrint från 1200-talet. Ett unikt fornfynd av brons, det s. k. Jävresmycket, har hittats på Bokmyrberget. Det anses härstamma från Volga-Kama området i Sydryssland ochär daterat till tiden 400-600 e. Kr. Det visar att människorna från östra och västrasidan av Bottenviken tidigt stått i förbindelse med varandra. 

Det finns också bevarade dokument som visar att här fanns en by på medeltiden. År 1539 fanns det 6 rökar (dvs hushåll) i Jävre. På Karl XII:s tid fanns här hela 12 skattehemman, därav ett gästgiveri och skjutsombyte. 

Av senare datum är lämningarna efter Degerfors bruk som finns i centrum av byn. På bruket tillverkades bl a stångjärn och sågat virke mellan åren 1797 – 1887. 

En grupp bybor har sammanställt tre böcker med hjälp av gamla jordeböcker, kyrkböcker, gamla handlingar och kartor, tidningar och foton, en byakista full av gamla protokoll och brev, samt inte minst händelser och traditioner som gamla bybor kunnat berätta om. ”Jefreby historia” utkom 1982 och ”Gamla seder och bruk ” år 1988. 

Torbjörn Andersson har forskat i Jävres historia och sammanställt en hel del dokument om detta. Nedanstående PDF dokument handlar om Degerfors bruk. 

1. FÖRSKEDSSIDA TIO DELAR

2. PLANKARTOR

3. JÄRNBRUKET, SÅGEN

4. SJÖFARTEN

5. HERRGÅRDEN

6. HERRG. ÄGARE

7. BRUKSBYGGNINGEN

8. STRÖMNÄSHEMMANET

9. SMEDERNA

10. KONKURS OCH SLUTET FÖR FAMILJEN DEGERMAN

Upplev Jävre

Jävre bjuder på en fantastisk natur och ett utmärkt läge. Se mer vad vår lilla by kan erbjuda just dig, oavsett om du är besökare, fritidshusägare bybo eller blivande Jävrebo!