Välj en sida

Byautveckling Jävre

 

Byautveckling Jävre avslutades årsskiftet 2022/2023. Projektet i landsbygdsutveckling var finansierat av Jordbruksverket och Spira Mare. Projektägare Jävre Utveckling AB och projektledare Lena Lindström Brunnström.

Genom att på olika sätt ta tillvara på företagares, föreningars, besökares, fritidshusägares och bybors idéer och åsikter hade projektet som mål att skapa förutsättning att Jävre blir en ännu bättre by att besöka, bo och verka i.

Mål för Byautveckling Jävre:

• Dokumenterad utvecklingsplan för Jävre
• Nya affärsmässiga samarbeten mellan företagare
• Utveckling turism och marknadsföring av byn för turister och bybor. En webbplats för byn.

Se utvecklingsplanen här.

Lena Lindström Brunnström

Mobil: 073 031 94 68
E-post: lena@necess.se